Učitavanje…

TENDERI - PONUDE - KONSALTING

OLAKŠAVAMO VAŠE POSLOVANJE!

Zakon o javnim nabavkama BiH

Zakonom se uređuje sistem javnih nabavki u BiH, utvrđuju pravila za posupke javnih nabavki (postupke nabavke robe, usluga ili radova koje provodi ugovorni organ ili sektorski ugovorni organ), te nadležnosti Agencije za javne nabavke i Ureda za razmatranje žalbi.

Ovaj zakonski akt pročitajte OVDJE.

Vlada RS: Odluka o multilateralnim kompenzacijama

Vlada Republike Srpske je na sjednici održanoj 14.12.2018. godine donijela Odluku o sprovođenju šest obaveznih multilateralnih kompenzacija i cesija u 2019. godini.

Druga multilateralna kompenzacija će se održati 23.4.2019. godine. Registracija učesnika koji se nisu ranije registrovali počinje 15.4.2019. godine. Učesnici koji su se prethodno registrovali ne registruju se ponovo. Unos obaveza za multilateralnu kompenzaciju počinje 22.4.2019. godine i traje do 23.4.2019. do 15:00. Prijava obaveza vrši se preko novog MLK2 obrasca koji možete preuzeti na internet stranici mlk.blberza.com u dijelu Obrasci.

Nakon sprovedene obavezne multilateralne kompenzacije učesnici će moći 23.4. do 24h zaključivati multilateralne cesije i ciljane dodatne kompenzacije, a od 24.4.-25.4. javne prodaje potraživanja.

U sklаdu sа člаnоm 23. stаv 7. Zаkоnа о Јеdinstvеnоm sistеmu zа multilаtеrаlnе kоmpеnzаciје i cеsiје i (Službеni glаsnik RS brој 20/14) i Zakona o izmjenama i dopunama Zakona о Јеdinstvеnоm sistеmu zа multilаtеrаlnе kоmpеnzаciје i cеsiје (Službеni glаsnik RS brој 33/16) Bаnjаlučkа bеrzа је donijela Uputstvo  i Izmjene Uputstva kојima sе dеtаlјniје urеđuје Јеdinstvеni sistеm zа multilаtеrаlnе kоmpеnzаciје i cеsiје.

Korisničko uputstvo za rad na Jedinstvenom sistemu za multilateralne kompenzacije i cesije je dostupno na linku.

Znate li šta je multilateralna kompenzacija?

Često čujete kako se kao najveći problem domaće privrede ističe insolventnost (engl. insolvency). Opisano stanje je nesposobnost za plaćanje ili situacija u kojoj preduzeća ili druga pravnalica nisu u mogućnosti da izmire dospjele obveze u rokovima dospijeća. Prema izvještaju Privredne komore Republike Srpske obaveze privrede Republike Srpske u 2015. godini iznose 15,5 milijardi KM. Nešto su manje (za 100 miliona KM) u odnosu na 2014. Poređenja radi, prema podacima za 2015. godinu nominalna vrijednost bruto domaćeg proizvoda iznosila je 9,15 milijardi KM. Zbog ovih podataka privrednicima, vama koji vodite svoja predzeća ili vašim poslodavcima najzanimlјivije teme su upravo – multilateralne kompenzacije i cesije.Teško i za izgovor?

U ekonomiji je mnogo takvih izraza. Teško ih je i izgovoriti a još teže razumjeti. Na primjer “revalorizacione rezerve”. Ali, hajde da razmrsimo temu koju smo započeli.

Multilateralna kompenzacija (MLK) je način kompenzovanja, tj. prebijanja obaveza i potraživanja između više preduzeća. Važno je da se preduzeća prijave u sistem kompenzacija. Nakon prijave, a tokom obrade podataka, sistem će uvezati razne kombinacije. Pri tom, preduzeća ne moraju biti istovremeno u dužničko-povjerilačkom odnosu. Moguće je da imaju potraživanja i obaveze prema barem jednom od učesnika u multilateralnoj kompenzaciji.

Nastavak teksta OVDJE

Novi portal Agencije za javne nabavke BiH

Agencija za javne nabavke BiH pustila je u rad novi web Portal na kojem su
dostupne informacije o Agenciji te nadležnostima Agencije u oblasti javnih
nabavki, kao i svi dokumenti koji regulišu oblast javnih nabavki u BiH u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BiH.

Pored navedenog na web Portalu dostupne su interne informacije/dokumenti Agencije, a koje se odnose na izvještaje, nabavke,
te javne konsultacije. Novi web Portal Agencije implementiran je kao CMS (Content Management System) rješenje i omogućuje jednostavnu pretragu kompletnog sadržaja koji je objavljen na istom, ali i posebnu pretragu pojedinačnih specifičnih i dinamički promjenljivih stranica.

Web Portal je u potpunosti responzivan, ondosno sadržaj istog se prilagođava različitim rezolucijama i uređajima sa kojih se pristupa Web Portalu. Za razvoj su korištene Microsoft tehnologije MS ASP.NET MVC
(Model-View-Controller) framework-a i MS SQL Server-a za čuvanje podataka. Web Portal je optimizovan u cilju postizanja minimalne brzine učitavanja sadržaja i razvijen u skladu sa posljednjim trendovima kao SPA (Single Page Application). Web Portal poštuje SEO (Search Engine Optimization) preporuke i na tehnički način minimizira nepotreban promet sadržaja prilikom ponovnog učitavanja web Portala.
Neke od glavnih funkcionalnosti su:

  • Pretraga CPV kodova;
  • Pretraga kompletnog web Portala, ali i pojedinih dinamički promjenljivih stranica;
  • Responzivna rezolucija i prilagođava se raznim uređajima preko kojih se pristupa web Portalu;
  • Newsletter;

(Preuzeto sa portala Agencije za javne nabavke BiH)

Projekat renoviranja rasvjete u Zenici

Projekat, čija se ukupna vrijednost procjenjuje na 9 miliona konvertibilnih
maraka, trebao bi biti realizovan u narednih 12 do 15 mjeseci.

Predstavnik JP za prostorno planiranje i uređenje, Amel Selimović, ističe
da projekat modernizacije i proširenja javne rasvjete podrazumjeva
realizaciju dvije faze. Prvom je predviđena zamjena svih postojećih rasvjetnih
tijela, a drugom uvođenje daljinskog upravljanja javnom rasvjetom, što
podrazumjeva praćenje, kontrolu i nadzor nad svim elementima sistema
javne rasvjete.

Cjelokupna investicija realizovaće se od ostvarenih ušteda.

Obzirom da je ovim projektom predviđena izgradnja sistema javne rasvjete,
koji treba da zadovolji potrebe grada na jedan duži vremenski period, buduća
izdvajanja iz budžeta biće osjetno niža.

Obavještenje o predmetnoj nabavci možete da preuzmete OVDJE.