Učitavanje…

TENDERI - PONUDE - KONSALTING

OLAKŠAVAMO VAŠE POSLOVANJE!

Novi portal Agencije za javne nabavke BiH

Agencija za javne nabavke BiH pustila je u rad novi web Portal na kojem su
dostupne informacije o Agenciji te nadležnostima Agencije u oblasti javnih
nabavki, kao i svi dokumenti koji regulišu oblast javnih nabavki u BiH u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BiH.

Pored navedenog na web Portalu dostupne su interne informacije/dokumenti Agencije, a koje se odnose na izvještaje, nabavke,
te javne konsultacije. Novi web Portal Agencije implementiran je kao CMS (Content Management System) rješenje i omogućuje jednostavnu pretragu kompletnog sadržaja koji je objavljen na istom, ali i posebnu pretragu pojedinačnih specifičnih i dinamički promjenljivih stranica.

Web Portal je u potpunosti responzivan, ondosno sadržaj istog se prilagođava različitim rezolucijama i uređajima sa kojih se pristupa Web Portalu. Za razvoj su korištene Microsoft tehnologije MS ASP.NET MVC
(Model-View-Controller) framework-a i MS SQL Server-a za čuvanje podataka. Web Portal je optimizovan u cilju postizanja minimalne brzine učitavanja sadržaja i razvijen u skladu sa posljednjim trendovima kao SPA (Single Page Application). Web Portal poštuje SEO (Search Engine Optimization) preporuke i na tehnički način minimizira nepotreban promet sadržaja prilikom ponovnog učitavanja web Portala.
Neke od glavnih funkcionalnosti su:

  • Pretraga CPV kodova;
  • Pretraga kompletnog web Portala, ali i pojedinih dinamički promjenljivih stranica;
  • Responzivna rezolucija i prilagođava se raznim uređajima preko kojih se pristupa web Portalu;
  • Newsletter;

(Preuzeto sa portala Agencije za javne nabavke BiH)