Učitavanje…

TENDERI - PONUDE - KONSALTING

OLAKŠAVAMO VAŠE POSLOVANJE!

Znate li šta je multilateralna kompenzacija?

Često čujete kako se kao najveći problem domaće privrede ističe insolventnost (engl. insolvency). Opisano stanje je nesposobnost za plaćanje ili situacija u kojoj preduzeća ili druga pravnalica nisu u mogućnosti da izmire dospjele obveze u rokovima dospijeća. Prema izvještaju Privredne komore Republike Srpske obaveze privrede Republike Srpske u 2015. godini iznose 15,5 milijardi KM. Nešto su manje (za 100 miliona KM) u odnosu na 2014. Poređenja radi, prema podacima za 2015. godinu nominalna vrijednost bruto domaćeg proizvoda iznosila je 9,15 milijardi KM. Zbog ovih podataka privrednicima, vama koji vodite svoja predzeća ili vašim poslodavcima najzanimlјivije teme su upravo – multilateralne kompenzacije i cesije.Teško i za izgovor?

U ekonomiji je mnogo takvih izraza. Teško ih je i izgovoriti a još teže razumjeti. Na primjer “revalorizacione rezerve”. Ali, hajde da razmrsimo temu koju smo započeli.

Multilateralna kompenzacija (MLK) je način kompenzovanja, tj. prebijanja obaveza i potraživanja između više preduzeća. Važno je da se preduzeća prijave u sistem kompenzacija. Nakon prijave, a tokom obrade podataka, sistem će uvezati razne kombinacije. Pri tom, preduzeća ne moraju biti istovremeno u dužničko-povjerilačkom odnosu. Moguće je da imaju potraživanja i obaveze prema barem jednom od učesnika u multilateralnoj kompenzaciji.

Nastavak teksta OVDJE