Učitavanje…

TENDERI - PONUDE - KONSALTING

OLAKŠAVAMO VAŠE POSLOVANJE!

Tenderi

Za Vas radimo pripremu kompletne tenderske dokumentacije

  • Priprema tenderske dokumentacije za ugovorne organe, u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BiH
  • Objava Obavještenja na portalu Javnih nabavki BiH
  • Realizacija e-aukcija
  • Priprema svih Zapisnika, Odluka, Obavještenja i Ugovora
  • Objavljivanje Izvještaja